ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

ROZPIS SB počas Júla 2017


13.8.2017 9. nedeľa po Svätej Trojici
9:00
Nemcovce
10:30 Lada
Texty: Jer 1, 4-10; 1K 10, 1-13


20.8.2017 10. nedeľa po Svätej Trojici - Kajúcanedeľa
9:00
Šarišská Poruba - Spoveď s VP
10:30 Lipníky - Spoveď s VP


27.8.2017 11. nedeľa po Svätej Trojici
9:00
Nemcovce
10:30 Lada
Texty: 1S 17, 38-51; R 9, 1-5

Odkaz na stiahnutie a vytlačenie nájdete tu : ROZPIS SB august 2017 NA STIAHNUTIE


DOBROVOĽNÁ ZBIERKA Pre Lukáša & Samka Mariňákových

„Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to.“ Kniha Prísloví 3,27
Číslo účtu, na ktorý môžete poukázať svoj dar:

IBAN SK 46 0900 0000 0051 1059 2003


Konfirmácia má prázdniny.


Náboženstvo má prázdniny.


Detská besiedka má prázdniny.


Dorast má prázdniny.


Stále ponúkam možnosť prislúžiť VP so spoveďou aj v domácnosti pre starších a chorých členov nášho zboru – OZVITE sa mi na faru


Na webovej stránke: www.modlitby.sk/500/ prebieha modlitebná aktivita 500 dní modlitieb za cirkev. Modlitby začali 18.6.2016 (500 dní do reformácia) a vyvrcholia na jubileum 31.10.2017. Námety sú k dispozícii pri vchode do chrámu Božieho.