ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

Rozpis služieb Božích nasledujúce Veľkonočné sviatky:

Zelený štvrtok
17:00 Nemcovce – spoveď a VP
18:00 Lada – spoveď a VP

Veľký piatok
9:00 Šarišská Poruba – Pašie; spoveď a VP
11:00 Lipníky – Pašie *

1. sviatok veľkonočný
9:00 Nemcovce
10:30 Lada

2. sviatok veľkonočný
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky

1. nedeľa po Veľkej noci
9:00 Nemcovce
10:30 Lada

2. nedeľa po Veľkej noci
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky*prípadne podľa dohody so spoveďou a VP

- ponúkam možnosť prislúžiť VP so spoveďou aj v domácnosti pre starších a chorých členov nášho zboru – OZVITE sa mi na faru


Večierne SB pôstne:

Utorok

- 18:00 Lipníky


Konfirmácia v sobotu nebude


Náboženstvo sa bude vyučovať podľa rozvrhu.


Každú nedeľu v zborovej miestnosti  sa o 13:30 koná detská besiedka


Dorast tento týždeň NEBUDE!!


Aj tento rok Vás pozývame na spoločné prenosy evanjelizačného stretnutia ProChrist, ktoré sa budú konať 26 - 30.4.2017. Bližšie informácie doplníme.)
ProCrist - Pre Teba 2017


Na webovej stránke: www.modlitby.sk/500/ prebieha modlitebná aktivita 500 dní modlitieb za cirkev. Modlitby začali 18.6.2016 (500 dní do reformácia) a vyvrcholia na jubileum 31.10.2017. Námety sú k dispozícii pri vchode do chrámu Božieho.