ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

ROZPIS SB

08.10.2017 - 17. nedeľa po svätej trojici
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky

Texty : 1M 6, 11-22 , Ef 4, 1-6

15.10.2017 - 18. nedeľa po Svätej Trojici - Poďakovanie za úrody zeme
9:00
Nemcovce
10:30:00
Lada

22.10.2017 - 19. nedeľa po Svätej Trojici
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky

Texty : 1M 5, 1-6, Žid 11, 1-3,7-10

29.10.2017 - 20. nedeľa po Svätej Trojici
9:00 Nemcovce
10:30 Lada

Texty: Pr 2, 1-8, Ef 5, 15-21

31.10.2017 - Pamiatka reformácie (500. výročie)
17:30 Nemcovce - Spoveď s VP


Biblické hodiný:
Streda -  Lada 17:00
Šarišská Poruba 18:00
Štvrtok - Nemcovce 17:00


DOBROVOĽNÁ ZBIERKA Pre Lukáša & Samka Mariňákových

„Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to.“ Kniha Prísloví 3,27
Číslo účtu, na ktorý môžete poukázať svoj dar:

IBAN SK 46 0900 0000 0051 1059 2003


Konfirmácia

V sobotu 1. a 2. ročník o 9:00


Náboženstvo

Podľa školského rozvrhu


Detská besiedka

Každú nedeľu o 13:30


Dorast

Každý piatok o 17:00


Stále ponúkam možnosť prislúžiť VP so spoveďou aj v domácnosti pre starších a chorých členov nášho zboru – OZVITE sa mi na faru


Na webovej stránke: www.modlitby.sk/500/ prebieha modlitebná aktivita 500 dní modlitieb za cirkev. Modlitby začali 18.6.2016 (500 dní do reformácia) a vyvrcholia na jubileum 31.10.2017. Námety sú k dispozícii pri vchode do chrámu Božieho.