ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

ROZPIS SB počas Novembra 2019

10.11.2019 21. nedeľa po Svätej Trojici
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lada
Texty: Sof 3, 8-17 Žid 3, 12-14

17.11.2019 22. nedeľa po Svätej Trojici
9:00 Lada
10:30 Šarišská Poruba
Texty: Am 4, 12-13 Zjav 20, 11-12

24.11.2019 23. nedeľa po Svätej Trojici - Nedeľa večnosti
9:00 Šarišská Poruba 
10:30 Lada
Texty: Abak 3, 3-6 1K 15, 22-28


Pre objednanie originál Evanjelického posla spod Tatier nájdete na tomto odkaze :

Evanjelický posol spod Tatier


Misijné dni VD ECAV 2019 - všetky potrebné informácie o tomto podujatí a registrácií nájdete na tomto odkaze :
Misijné dni VD ECAV 2019


PROCHRIST LIVE 2019 - VOLANIE BEZ POPLATKU

Milí priatelia, dnes začal evanjelizačný týždeň VOLANIE BEZ POPLATKU. V našom CZ sa budeme pri sledovaní jeho programu zo záznamu stretávať v KD Š.Poruba od štvrtka 4.4.2019 do 8.4.2019 vždy od 18:00.

5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na "inú" frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet. Témou tohtoročných evanjelizačných večerov "Pre Teba" bude prosba, ktorú denne vyslovujú v rozličných situáciách veriaci a niekedy aj neveriaci po celom svete -
"Otče náš".
1.Dvere domov - Otče náš, posväť sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje
2.Vôľa - Kde je vôľa, tam je cesta - Buď vôľa Tvoja
3.Chlieb na cestu - Chlieb náš každodenný daj nám dnes
4.Sila odpustenia - Odpusť nám viny naše
5.Liek v pokušení - Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

3. - 7. apríla 2019 (streda - nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod. Prenosové miesto – Kinosála pri mestskom Kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku

http://vdecav.sk/index.php/129-neuveritelne-prochrist-live