ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

ROZPIS SB počas Júla 2018

01.07.2018 5. nedeľa po Svätej Trojici
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky
Texty: 1S 3, 1-10 1Tim 1, 12-17

05.07.2018 Sviatok Cyrila a Metoda
9:00 Lada

06.07.2018 Sviatok Majstra Jána Husa
18:00 Šarišská Poruba

08.07.2018 6. nedeľa po Svätej Trojici
9:00 Nemcovce – pamiatka posvätenia chrámu

15.07.2018 7. nedeľa po Svätej Trojici
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky
Texty: 2M 34, 27-35 Zjav 1, 9-18

22.07.2018 8. nedeľa po Svätej Trojici
9:00 Nemcovce
10:30 Lada
Texty: Mich 3, 5-8 1J 4, 1-6

29.07.2018 9. nedeľa po Svätej Trojici
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky
Texty: Am 8, 4-6 1Pt 4, 7-11


Biblické hodiny  - počas prázdnin nebudú


PROCHRIST LIVE 2018 - NEUVERITEĽNÝ

Milí priatelia, dnes začal evanjelizačný týždeň PROCHRIST LIVE. V našom CZ sa budeme pri sledovaní jeho programu zo záznamu stretávať v KD Lipníky od stredy 14.3.2018 do 20.3.2018 vždy od 18:00. Centrálne podujatie bude prebiehať v Lipsku, odkiaľ bude zabezpečený prenos programu jednotlivých večerov so slovenským dabingom do jednotlivých európskych krajín. Hlavnou témou je Apoštolské vierovyznanie. Viac informácií nájdete aj na :

http://vdecav.sk/index.php/129-neuveritelne-prochrist-live