ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

Nedeľa 18.6.2016

9:00 Nemcovce
10:30 Lada

Biblické hodiny

Streda

17:00 - Lada
18:00 Šarišská Poruba
Štvrtok
18:00 Nemcovce


DOBROVOĽNÁ ZBIERKA Pre Lukáša & Samka Mariňákových

„Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to.“ Kniha Prísloví 3,27
Číslo účtu, na ktorý môžete poukázať svoj dar:

IBAN SK 46 0900 0000 0051 1059 2003


Konfirmácia v sobotu bude


Náboženstvo sa bude vyučovať podľa rozvrhu.


Každú nedeľu v zborovej miestnosti  sa o 13:30 koná detská besiedka


Dorast tento týždeň NEBUDE!!


Stále ponúkam možnosť prislúžiť VP so spoveďou aj v domácnosti pre starších a chorých členov nášho zboru – OZVITE sa mi na faru


Na webovej stránke: www.modlitby.sk/500/ prebieha modlitebná aktivita 500 dní modlitieb za cirkev. Modlitby začali 18.6.2016 (500 dní do reformácia) a vyvrcholia na jubileum 31.10.2017. Námety sú k dispozícii pri vchode do chrámu Božieho.