ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

ROZPIS SB počas Mája 2019

05.05.2019 2.nedeľa po Veľkej noci
9:00 Šarišská Poruba
Texty: 4M 27, 15-17 Sk 20, 28-31

12.05.2019 3. nedeľa po Veľkej noci
9:00 Nemcovce
10:30 Lada
Texty: Jób 19, 25-27 1Tes 5, 9-11

19.05.2019 4. nedeľa po Veľkej noci
9:00 Šarišská Poruba  
10:30 Lada
Texty: Jer 17, 5-8 1J 4, 10-16

25.05.2019 Skúška konfirmandov
17:00 Nemcovce

26.05.2019 5. nedeľa po Veľkej noci
9:00 Nemcovce Slávnosť konfirmácie

30.05.2019 Vstúpenie Krista Pána na nebo
9:00 Šarišská Poruba
18:00 Lada


PROCHRIST LIVE 2019 - VOLANIE BEZ POPLATKU

Milí priatelia, dnes začal evanjelizačný týždeň VOLANIE BEZ POPLATKU. V našom CZ sa budeme pri sledovaní jeho programu zo záznamu stretávať v KD Š.Poruba od štvrtka 4.4.2019 do 8.4.2019 vždy od 18:00.

5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na "inú" frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet. Témou tohtoročných evanjelizačných večerov "Pre Teba" bude prosba, ktorú denne vyslovujú v rozličných situáciách veriaci a niekedy aj neveriaci po celom svete -
"Otče náš".
1.Dvere domov - Otče náš, posväť sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje
2.Vôľa - Kde je vôľa, tam je cesta - Buď vôľa Tvoja
3.Chlieb na cestu - Chlieb náš každodenný daj nám dnes
4.Sila odpustenia - Odpusť nám viny naše
5.Liek v pokušení - Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

3. - 7. apríla 2019 (streda - nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod. Prenosové miesto – Kinosála pri mestskom Kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku

http://vdecav.sk/index.php/129-neuveritelne-prochrist-live