ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

Rozpis služieb Božích nasledujúcu nedeľu - 26.3.2017 - spojené s Večeou Pánovou a spoveďou

9:00 Nemcovce
10:30 Lada


Večierne SB pôstne:

Streda - 17:00 - Lada

- 18:00 - Šarišská Poruba

Štvrtok - fara Nemcovce o 17:00

- 18:00 Lipníky


Konfirmácia sa bude vyučovať v sobotu o 9:30


Náboženstvo sa bude vyučovať podľa rozvrhu.


Každú nedeľu v zborovej miestnosti  sa o 13:30 koná detská besiedka


Dorast tento týždeň NEBUDE!!


Aj tento rok Vás pozývame na spoločné prenosy evanjelizačného stretnutia ProChrist, ktoré sa budú konať 26 - 30.4.2017. Bližšie informácie doplníme.)
ProCrist - Pre Teba 2017


Na webovej stránke: www.modlitby.sk/500/ prebieha modlitebná aktivita 500 dní modlitieb za cirkev. Modlitby začali 18.6.2016 (500 dní do reformácia) a vyvrcholia na jubileum 31.10.2017. Námety sú k dispozícii pri vchode do chrámu Božieho.