ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

ROZPIS SB - MÁJ 2018

10.05.2018 Vstúpenie Krista Pána na nebo
9:00 Šarišská Poruba
18:00 Lada

13.05.2018 Nedeľa po Vstúpení
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky
Texty: 5M 31, 6-8 G 3, 13-14 20.05.2018

1. slávnosť Svätodušná
9:00 Nemcovce
10:30 Lada 21.05.2018

2. slávnosť Svätodušná
18:00 Šarišská Poruba

26.05.2018 Skúška konfirmandov
18:00 Nemcovce

27.05.2018 Slávnosť Konfirmácie
9:00 Nemcovce + spoveď a VP


Biblické hodiny
Streda -  Lada 17:00
Šarišská Poruba 18:00
Štvrtok - Nemcovce 18:00


PROCHRIST LIVE 2018 - NEUVERITEĽNÝ

Milí priatelia, dnes začal evanjelizačný týždeň PROCHRIST LIVE. V našom CZ sa budeme pri sledovaní jeho programu zo záznamu stretávať v KD Lipníky od stredy 14.3.2018 do 20.3.2018 vždy od 18:00. Centrálne podujatie bude prebiehať v Lipsku, odkiaľ bude zabezpečený prenos programu jednotlivých večerov so slovenským dabingom do jednotlivých európskych krajín. Hlavnou témou je Apoštolské vierovyznanie. Viac informácií nájdete aj na :

http://vdecav.sk/index.php/129-neuveritelne-prochrist-live