Milí cirkevníci, z dôvodu ešte prísnejších nariadení sa služby Božie v evanjelickom  kostole v Piešťanoch v nedeľu 25. 10. 2020 nebudú konať a nebudú teda ani vysielané cez facebook.   Slovenský rozhlas bude vysielať evanjelické služby Božie v tento deň na Rádiu Slovensko...
Z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva sa služby Božie vo štvrtok nekonajú do odvolania. Nedeľné služby Božie môžete sledovať v nedeľu od 10.00 na stránke www. facebook.com/zpiestan. Na rádiu Regina sú pravidelne vysielané evanjelické pobožnosti v stredu o 17.30 a...
Vážení členovia cirkevného zboru, dávame Vám do pozornosti link, ktorý je na stránke Západného dištriktu, k zmenám, ktoré sa plánujú ohľadom financovania ECAV. O konkrétnom návrhu (sú dva), má rozhodnúť Synoda na svojom zasadnutí dňa 10.10. 2020. Súbor nájdete po...
SLUŽBY BOŽIE    V LETNOM ČASE 2020 V CZ ECAV PIEŠŤANY SLUŽBY BOŽIE BÝVAJÚ PRAVIDELNE V KAŽDÚ NEDEĽU o 09. 30! Dátum Deň Miesto Bohosl. Hodina Účel 05.07.20 NEDEĽA Kostol 09.30 h. 4. po Sv. Trojici, 12. ...
Srdečne Vás  pozývame na slávnostné služby Božie, ktoré sa budú konať v  Svätodušnú nedeľu 31. 5. 2020 o 14.00 h. pred bývalou evanjelickou farou v Novej Lehote. Po  službách Božích odhalíme pamätnú tabuľu evanjelickému a. v. farárovi Aurelovi Strádovi, ktorý...
SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 10.05.20 NEDEĽA Kostol 09.30 h 4. nedeľa po V. noci 14.05.20 ŠTVRTOK Zborové centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie 17.05.20 NEDEĽA Kostol 09.30 h 5. nedeľa po V. noci...
Služby Božie sa začnú v našom cirkevnom zbore opäť konať od 4. nedele po Veľkej noci od  10. 5. 2020 o 09. 30h.  V kostole budú vyznačené miesta na sedenie, bude možné viac využiť aj zborovú sieň. Pri vstupe bude dezinfekcia. Prosíme o zachovávanie hygienických...
Bratia a sestry, v dnešnú nedeľu 3.5. 2020 môžete sledovať služby Božie zo Slovenského evanjelického a. v.  cirkevného zboru v Prahe na ČT 2 o 10.00 h a na STV 2 o 19.50 h. duchovný príhovor.
Bratia a sestry, dávame Vám do pozornosti znovu kázeň z nášho partnerského cirkevného zboru z Uherského Hradišťa, ktorú môžete sledovať na stránke: https://fscceuh.wordpress.com/2020/05/02/kazani-na-3-5-2020-politika-bohove-z-kamene-a-pisici-ruka-da-5-text-i-video/
Bratia a sestry, môžete si prečítať aj moju kázeň k 1. nedeľi po Veľkej noci: Text: 1. Kniha Mojžišova 32, 23-31 Stretnutie s Božím mužom vedie k novému menu k požehnaniu k životu večnému Počúvali sme svedectvá rôznych ľudí, ktorí sa stretli so vzkrieseným...
Milí cirekvníci, ponúkam Vám možnosť sledovať kázeň z nášho partnerského cirkevného zboru z Uherského Hradišta, ktorú nájdete na stránke:https://fscceuh.wordpress.com/2020/04/18/kazani-na-19-4-2020-text-i-video/ Môžete si vyhladať  kázne aj na ďaľšie nedeľe na...
Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov, aj keď bez návštevy Služieb Božích v chráme, ale v Pánovom naručí a v spoločenstve s Ním praje Predsedníctvo CZ ECAV Piešťany s rodinami Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň a tak ma...
Služby Božie sa ani v našom cirkevnom zbore z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu  nebudú  konať do odvolania. Je možnosť sledovať služby Božie elektronicky alebo čítaním  kázní prostredníctvom cirkevnej tlače.  Ak by ste mali záujem o Evanjelický posol spod Tatier,...
Vážení členovia cirkevného zboru, oznamujeme vám, že počas riadnych Služieb Božích v nedeľu 16.2. 2020 o 9.30 hod v chráme Božom v Piešťanoch sa uskutoční aj zasadnutie zborového konventu. Vaša účasť je vítaná.
Vážení členovia cirkevného zboru, oznamujeme vám, že dňa 31.1. sa ešte v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnia Ekumenické Bohoslužby v Pobedime v rímsko-katolíckom kostole o 15.00, a vo Veľkom Orvišti sa začne ekumenické stretnutie o 17.00 v Klube dôchodcov....
Vážení členovia cirkevného zboru, oznamujeme vám, že vo štvrtok 23.1. 2020 o 18.00 sa budú konať v Rímsko-katolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch Ekumenické Bohoslužby. Všetci ste srdečne...
SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 09.01.20 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie 12.01.20 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1.  ned. po Zjavení 14.01.20 UTOROK Zbor. centrum 17.00 ...
Vážení členovia cirkevného zboru, náš spevácky zbor chce rásť a hľadá nových členov, ženy a mužov, ktorí radi prídu medzi nás spievať. Skúšky spevokolou sa konajú v nedeľu po Službách Božích. Radi vás medzi sebou privítame!
Milí rodičia, srdečne pozývame vás a najmä vaše detičky na detskú vianočnú párty, ktorá sa bude konať v nedeľu 22.12. 2019 v zborovom centre.  Začína sa o 9.30 v evanjelickom kostole Službami Božími. Na detičky čakajú rôzne aktivity, ktoré pripravujú naše...
Vážení členovia CZ Piešťany, srdečne Vás pozývame na Služby Božie, ktoré sa budú konať dňa 8.12. 2019 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Hornej Strede. Ich súčasťou bude aj Večera Pánova. Po Bohoslužbách o 16.00 hod. vystúpi detský folklórny súbor Pacholíček. Všetci ste...
Vážení členovia CZ Piešťany, dovoľujeme si vám oznámiť, že v Dome umenia v Piešťanoch sa uskutoční v stredu 4.12. 2019 o 19.00 hod. adventný koncert. Viac informácií v pozvánke. Všetci ste srdečne vítaní! Dom umenia Piešťany Vás srdečne pozýva v stredu 4....
Vážení členovia CZ ECAV Piešťany, srdečne vás pozývame na Vianočný benefičný koncert žiakov Základnej umeleckej školy, ktorý sa bude konať v našom kostole dňa 5.12. 2019 o 17.00 hod, ako je uvedené aj na pozvánke. Všetci ste srdečne vítaní!
Vážení členovia CZ ECAV Piešťany, srdečne Vás pozývame na tohtoročné už tradičné stretnutie seniorov, ktoré sa uskutoční dňa 6.12. 2019. Začiatok je o 13.30 hod v kostole, kde sa budú konať Služby Božie s Večerou Pánovou. Po nich bude posedenie v zborovej sieni, kde...
ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH POČAS  ADVENTU, VIANOC A NA PRELOME ROKOV 2019/20 Dátum Deň Miesto bohosl. Hodina Účel 1.12.2019 NEDEĽA kostol 09.30 h 1. ned. adventná spoveď, Več. Pán. 05.12.19 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Koncert...
SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 06.10.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 16. nedeľa po Sv. Trojici, Večera Pánova 10. 10. 19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie 13. 10. 19 ...
V 9. nedeľu po Svätej Trojici  18. augusta 2019 sa v rámci služieb Božích so začiatkom o 09. 30 h. uskutoční  v evanjelickom kostole v Piešťanoch volebný konvent na voľbu zborového farára. Predsedať mu bude predsedníctvo Bratislavského seniorátu. Zborové prebyterstvo dňa 1....
SLUŽBY BOŽIE BÝVAJÚ PRAVIDELNE V KAŽDÚ NEDEĽU o 09. 30! Dátum Deň Miesto Bohosl. Hodina Účel 28.07.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h. 6. po Sv. Trojici, 03. 08. 19 SOBOTA Kostol 19.00 h. Organový ...
SLUŽBY BOŽIE VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 28.02.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie 03.03.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h Predpôstna nedeľa 07.03.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 ...
SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 10.01.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie 13.01.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1.  ned. po Zjavení 15.01.19 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická ...
ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH POČAS  ADVENTU, VIANOC A NA PRELOME ROKOV 2018/ 2019 Dátum Deň Miesto bohosl. Hodina Účel 2.12.2018 NEDEĽA kostol 09.30 h 1. ned. adventná, Spoveď, Več. Pán. 06.12.18 ŠTVRTOK zbor. centrum 17.00 h Adventné...