V nedeľu 7.8. 2022 sa vo Veľkom Orvišti uskutoční zborový deň. Na začiatku budú služby Božie pri 90. výročí posvätenia tamojšej zvonice na cintoríne. Program bude pokračovať v priestoroch kultúrneho domu a detského ihriska. Jeho súčasťou budú aj rôzne zábavné hry pre...
V rámci organových dní v Piešťanoch  sa 6. augusta 2022 o 19.00 h. uskutoční koncert v našom evanjelickom kostole v Piešťanoch. Zaznejú diela Kriegera, Koželuha, Scarlattiho, Händela, Bacha, Mozarta, Šurína v podaní Zuzany Šebestovej(spev) a Stanislava Šurína(organ). Koncert sa...
SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 22.05.22 NEDEĽA Kostol 09.30 h 5. nedeľa po V. noci 26.05.22 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Vstúpenie 29. 05.22 NEDEĽA Kostol 09.30 h Nedeľa po...
SLUŽBY BOŽIE V PỘSTNOM A VEĽKONOČNOM OBDOBÍ  V CIRKEVNOM ZBORE ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 13.03.22 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2.pôstna nedeľa 17.03.22 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby...
SLUŽBY BOŽIE V JANUÁRI-FEBRUÁRI 2022 V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 13.01.22 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie 16.01.22 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2.  ned. po Zjavení 20.01.22 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 ...
Milé sestry, milí bratia! Možno viac ako inokedy, pri obzretí sa za minulým rokom si uvedomujeme, že Pán Boh nám nielen dáva veľa darov, ale niečo nám aj odníma. Je tomu tak, aby sme si dané veci viac vážili, Jeho láskou nepohŕdali, aby sme mali viac bázne a pokory. Mnohí...
Plánované služby Božie počas vianočných sviatkov 2021/2022 16.12.21 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h. Adventné sl. Božie 19.12.21 NEDEĽA Kostol 09.30 4. adventná nedeľa, Večera Pánova 23.12.21 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h. Adventné sl....
Na základe rozhodnutia vlády sa môžu konať bohoslužby s obmedzeniami. Služby Božie sa teda budú konať aj v našom cirkevnom zbore od 3. adventnej nedele podľa pôvodného rozpisu.  Pre náš kostol  platí počtový limit 30 osôb v režime OP pri dodržaní 2m rozostupov. Služby...
Môžete si pozrieť príhovory z 1. adventnej nedele na Námestí slobody v Piešťanoch: https://sk-sk.facebook.com/piestany.sk/videos/1100019910805700/
Z dôvodu vyhlásenia lockdownu od 25. 11. 2021, služby Božie v našom kostole ani v zborovej sieni  zatiaľ nebudú. Pripravujeme prenos cez facebook. O  tejto možnosti  vás budeme informovať.
SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤ 07.10.21 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie 10.10.21 NEDEĽA Kostol 09.30 h 19. nedeľa po Sv. Trojici 14. 10. 21 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 ...
SLUŽBY BOŽIE V LETNOM OBDOBÍ  2021 V CZ ECAV PIEŠŤANY Dátum Deň Miesto Bohosl. Hodina Účel 18.07.21 NEDEĽA Kostol 09.30 h. 7. po Sv. Trojici 25. 07. 21 NEDEĽA Kostol 09.30 h 8. po Sv....
Služby Božie po uvoľnení opatrení sa v našom kostole budú konávať opäť od nedeľe 25.4. 2021 o 9.30 hod. Od štvrtka 29.4. 2021 vrátane, budú bývať taktiež večerné štvrtkové Bohoslužby so začiatkom o 17.00 hod. Podľa aktuálnych usmernení v našom kostole je možné,aby...
Na Zelený štvrtok budú o 17.00 h. vysielané on-line služby Božie so spoveďou bez Večere Pánovej  z evanjelického kostola v Piešťanoch, ktoré si môžete pozrieť priamo aj v zázname na facebooku: www.facebook.com/zpiestan. V ostatné dni môžete sledovať služby Božie v ...
Vzhľadom na  epidemiologickú situáciu sa služby Božie v CZ ECAV na Slovensku Piešťany nebudú konať  do odvolania. Odporúčame Vám sledovať prenosy, ktoré nájdete na stránke: https://www.ecav.sk. Ďakujeme za pochopenie. Predsedníctvo CZ ECAV...
ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH POČAS  ADVENTU, VIANOC A NA PRELOME ROKOV 2020/ 2021 Počas vianočných sviatkov sa služby Božie budú v našom kostole konať, avšak za sprísnených hygienických opatrení pri 25% obsadenosti kostola.  Služby Božie môžete sledovať cez facebook, na...
Prosíme o podporu projektu Dokončenie pietneho, oddychového a vzdelávacieho miesta, čo sa dá uskutočniť na stránke: https://tvorimekraj.hlasobcanov.sk/all-projects#571. Ide o skrášlenie prostredia pri pamätníku Antona Srholca a židovského rábina Ysachar Schlomo Teichtala obnovou...
Od 16. 11. 2020 sa môžu konať opäť verejné Služby Božie s 50% obsadenosťou kostola. Nedeľné služby Božie môžete  stále sledovať v nedeľu od 10.00  aj na stránke www. facebook.com/zpiestan. Od 19. 11. 2020 sa budú konať znovu stredtýždňové služby Božie v zborovej sieni...
Vážení členovia cirkevného zboru, dávame Vám do pozornosti link, ktorý je na stránke Západného dištriktu, k zmenám, ktoré sa plánujú ohľadom financovania ECAV. O konkrétnom návrhu (sú dva), má rozhodnúť Synoda na svojom zasadnutí dňa 10.10. 2020. Súbor nájdete po...
SLUŽBY BOŽIE    V LETNOM ČASE 2020 V CZ ECAV PIEŠŤANY SLUŽBY BOŽIE BÝVAJÚ PRAVIDELNE V KAŽDÚ NEDEĽU o 09. 30! Dátum Deň Miesto Bohosl. Hodina Účel 05.07.20 NEDEĽA Kostol 09.30 h. 4. po Sv. Trojici, 12. ...
Srdečne Vás  pozývame na slávnostné služby Božie, ktoré sa budú konať v  Svätodušnú nedeľu 31. 5. 2020 o 14.00 h. pred bývalou evanjelickou farou v Novej Lehote. Po  službách Božích odhalíme pamätnú tabuľu evanjelickému a. v. farárovi Aurelovi Strádovi, ktorý...
SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 10.05.20 NEDEĽA Kostol 09.30 h 4. nedeľa po V. noci 14.05.20 ŠTVRTOK Zborové centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie 17.05.20 NEDEĽA Kostol 09.30 h 5. nedeľa po V. noci...
Služby Božie sa začnú v našom cirkevnom zbore opäť konať od 4. nedele po Veľkej noci od  10. 5. 2020 o 09. 30h.  V kostole budú vyznačené miesta na sedenie, bude možné viac využiť aj zborovú sieň. Pri vstupe bude dezinfekcia. Prosíme o zachovávanie hygienických...
Bratia a sestry, v dnešnú nedeľu 3.5. 2020 môžete sledovať služby Božie zo Slovenského evanjelického a. v.  cirkevného zboru v Prahe na ČT 2 o 10.00 h a na STV 2 o 19.50 h. duchovný príhovor.
Bratia a sestry, dávame Vám do pozornosti znovu kázeň z nášho partnerského cirkevného zboru z Uherského Hradišťa, ktorú môžete sledovať na stránke: https://fscceuh.wordpress.com/2020/05/02/kazani-na-3-5-2020-politika-bohove-z-kamene-a-pisici-ruka-da-5-text-i-video/
Bratia a sestry, môžete si prečítať aj moju kázeň k 1. nedeľi po Veľkej noci: Text: 1. Kniha Mojžišova 32, 23-31 Stretnutie s Božím mužom vedie k novému menu k požehnaniu k životu večnému Počúvali sme svedectvá rôznych ľudí, ktorí sa stretli so vzkrieseným...
Milí cirekvníci, ponúkam Vám možnosť sledovať kázeň z nášho partnerského cirkevného zboru z Uherského Hradišta, ktorú nájdete na stránke:https://fscceuh.wordpress.com/2020/04/18/kazani-na-19-4-2020-text-i-video/ Môžete si vyhladať  kázne aj na ďaľšie nedeľe na...
Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov, aj keď bez návštevy Služieb Božích v chráme, ale v Pánovom naručí a v spoločenstve s Ním praje Predsedníctvo CZ ECAV Piešťany s rodinami Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň a tak ma...
Služby Božie sa ani v našom cirkevnom zbore z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu  nebudú  konať do odvolania. Je možnosť sledovať služby Božie elektronicky alebo čítaním  kázní prostredníctvom cirkevnej tlače.  Ak by ste mali záujem o Evanjelický posol spod Tatier,...
Vážení členovia cirkevného zboru, oznamujeme vám, že počas riadnych Služieb Božích v nedeľu 16.2. 2020 o 9.30 hod v chráme Božom v Piešťanoch sa uskutoční aj zasadnutie zborového konventu. Vaša účasť je vítaná.