Aktuálne oznamy na mesiac August, September

Srdečne Vás pozývame na

- služby Božie k začiatku školského roka s požehnaním 1.9. 2019 o 8.30 / o pól hodinu skôr

- služby Božie / zborový deň 15.9. o 9.00 s Večerou Pánovou, po skončení vás pozývame na spoločné Agapé

- Bratislavský seniorát v spolupráci s cz Trnava pozýva na stretnutie s prednáškou

Dôstojne až dokonca - Sprevádzanie zomierajúcich. Stretnutie bude 22. 9. 2019 o 15.00 v cz Trnava