Aktuálne oznamy na mesiac január

Srdečne Vás pozývame na:

- Ekumenické Bohoslužby 24. 1. 2019 o 17. 00 v evanjelickom a.v. chráme Božom