ECAV.sk

Evanjelická cirkev a. v. Svätý Jur

Blahoslavený národ, ktorému je Bohom Hospodin!

Najčítanejšie články

Odkazy

Čo sa práve deje?

Milí priatelia,
pozývame Vás v nedeľu 22. 10. na rodinné služby Božie. Chceme na nich spoločne poďakovať Pánu Bohu za úrodu, ktorú sme mohli pozbierať z našich záhrad, polí, sadov a vinohradov.

Spoločné piesne budeme spievať so živou kapelou. Po službách Božích budú farmárske trhy, na ktorých si budete môcť zakúpiť niečo z toho, čo nám náš dobrý Boh požehnal a výťažok bude použitý na dobročinné ciele.

Bohoslužby budú prispôsobené pre deti a po nich bude kávička a koláčiky.
Pozvite aj Vašich blízkych, priateľov a známych.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.