ECAV.sk

Evanjelická cirkev a. v. Svätý Jur

Blahoslavený národ, ktorému je Bohom Hospodin!

Najčítanejšie články

Odkazy

Čo sa práve deje?

Milí priatelia, pozývame na rodinné služby Božie - Kostol "In"ak počas marca:

5. marca 2017 - Kostol "In"ak na 1. pôstnu nedeľu s Večerou Pánovou

26. marca 2017 - Kostol "In"ak s krstom svätým Hanky Mosnej.

Príďte zažiť super spoločenstvo s našim Pánom a bratmi a sestrami.