Vitajte na stránke cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Teranoch.

Kto sme:

Náš cirkevný zbor nájdete v Hontianskom senioráte Evanjelickej cirkvi, tvoria ho evanjelickí kresťania, ktorí sa stretávajú na pravidelných Bohoslužbách, zborových podujatiach či príležitostných akciách.

Čomu veríme:

Náš cirkevný zbor patrí do Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Veríme v Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha svätého, vyznávame Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Vieroučne určujúce sú pre nás kanonické spisy Starej a Novej zmluvy, prijímame Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie, rovnako aj symbolické knihy evanjelickej cirkvi.